Καλωσορίσατε στην Πύλη Πληροφόρησης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες του Δήμου Χανίων.

Πλέον έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο του Δήμου Χανίων, ώστε να φτάνετε στον προορισμό σας εύκολα και γρήγορα!

Περιγραφή της Πράξης - Παρουσίαση του έργου

Tο συγκεκριμένο portal αποτελεί μέρος της πράξης ‘Step2Smart” και συγκεκριμένα τμήμα Παραδοτέου του Δ. Χανίων ως εταίρος της Πράξης. Το Step2Smart είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κυκλοφοριακή Ενημέρωση

Τα κυκλοφοριακά δεδομένα παρουσιάζονται με χρωματισμούς και εικονίδια στο χάρτη και υπολογίζονται κάθε πέντε (5) λεπτά.
Τα δεδομένα συλλέγονται από μετρητές κυκλοφορίας που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων.

Μπορείτε να ενσωματώσετε τον Χάρτη Κυκλοφορίας στην ιστοσελίδα σας με τον κώδικα που θα βρείτε εδώ.

No front page content has been created yet.